De klassieke wereld in 100 woorden - Clive Gifford


In het schitterend uitgegeven boek De klassieke wereld in 100 woorden neemt Clive Gifford de lezer mee naar het gebied rond de Middellandse Zee en de grote beschavingen die daar in de oudheid hun bloeitijd kenden. Achtereenvolgens zijn dat de Egyptenaren, de FoeniciĆ«rs, de MinoĆ«rs, de Grieken en tot slot de Romeinen. De schrijver ‘waagt een poging’ om de klassieke wereld in honderd steekwoorden samen te vatten. Dat betekent hij 107 onderwerpen bespreekt in 100 woorden per item. De schrijver heeft voor verschillende ingangen gekozen om de lezer te informeren. Natuurlijk is er aandacht voor historische personen, zoals Cleopatra, Nero, Sokrates en Spartacus. Daarnaast bespreekt Gifford belangrijke goden, bijvoorbeeld Ra, Zeus, Aphrodite of Haides. Verder is er aandacht voor bijzondere gewoontes, belangrijke bouwwerken, wetgeving en onderwijs, uitvindingen, oorlogen en kunst.
Het is knap hoeveel informatie Grifford in 100 woorden weet te stoppen. Het leidt wel tot een tekst die enige leesvaardigheid en woordenschat vereist. Zo worden begrippen als reservoir, een nest kisten of expansie niet toegelicht. Daar staat tegenover dat de lezer wel achter de oorsprong van de woorden corvee en papier komt. Soms is het taalgebruik (in iedere geval in de vertaling) opvallend bloemrijk zoals de omschrijving van de olijf als ‘bescheiden’ en ‘onopvallend’ en worden de piramides ingeleid als ‘gigantische wonderen van structuur’. De redactie van de tekst is niet optimaal en dat leidt tot de storende fout dat de jaartallen in de tekst koningin Hatshepsut in de middeleeuwen plaatsen.
De fraaie vormgeving en de mooie illustraties vallen op. Bij ieder woord zijn prachtige illustraties te zien die inspelen op de kunststijlen uit de behandelde periode.

De klassieke wereld in 100 woorden is een schitterend uitgegeven boek vol bondige interessante informatie over oude beschavingen.

De klassieke wereld in 100 woorden
Clive Gifford, vertaald door Imme Dros met illustraties van Gosia Herba
Querido, 2020