Pabo Leeslijst

De Pabo-leeslijst van Waan en Wijs heb ik gemaakt om mijn lessen als docent jeugdliteratuur aan de pabo te ondersteunen. Studenten hebben vaak geen idee hoe rijk en veelzijdig de Nederlandstalige jeugdliteratuur is. Helaas geldt dit ook voor veel leerkrachten op de basisschool.
Als recensent heb ik het voorrecht veel boeken onder ogen te krijgen. Voor de lijst koos ik voor boeken die het leesplezier kunnen vergroten. De leeftijdsindeling is daarom gebaseerd op inhoud en niet op de technische leesvaardigheid die nodig is om de tekst te begrijpen. De leeftijdsindeling is bedoeld als indicatie.
Bij het samenstellen van deze lijst heb ik geprobeerd rekening te houden met alle soorten lezers. Er zijn boeken in opgenomen die lekker weglezen, boeken die informeren, gedichten, boeken die prijzen kregen en prentenboeken. Sommige boeken hebben een code die ze in een categorie plaats. Hieronder staat de uitleg.
Het is geen uitputtende lijst, er zijn ook andere keuzes mogelijk. Bij het samenstellen heeft de beschikbaarheid van boeken en ook persoonlijke voorkeur een rol gespeeld. Alle boeken op de lijst zijn momenteel in druk. Omdat er jaarlijks veel kinderboeken verschijnen en verdwijnen zal deze lijst regelmatig worden bijgewerkt.

De lijst is bedoeld als menukaart. Het is een uitnodiging zoveel te lezen als je op kan en overeten wordt aanbevolen. Een leerkracht die veel smaken kent kan zijn leerlingen enorm verrijken.
Veel leesplezier!

P prentenboek
S serieboek
G gedichten
I informatief