Over Waan en Wijs

Waan en Wijs wordt gevuld door mij, Susan Venings.
Ik ben vanaf dat ik kon lezen dol op kinderboeken en dat is nooit minder geworden. Ik las kinderboeken voor mijn eindexamen (ik kreeg een tien), ik las kinderboeken tijdens mijn studie (orthopedagogiek), ik las kinderboeken toen ik moeder werd en ik lees nog steeds kinderboeken. In 2010 startte ik de recensiewebsite Kinderboekenpraatjes. Kinderboekenpraatjes groeide uit tot een veelgelezen blog waar boeken van bijna alle Nederlandse en Vlaamse uitgevers besproken werden.
Ik schrijf professionele recensies die inmiddels niet meer als ‘praatjes’ gekwalificeerd kunnen worden. Daarom veranderde de naam van de recensiewebsite in 2020 in Waan en Wijs. Het archief van kinderboekenpraatjes met daarin ruim 1500 kinderboekrecensies blijft toegankelijk en is hier te vinden. 

Waan en Wijs is een verwijzing naar het boek De kleine kapitein in het land van Waan en Wijs van Paul Biegel. Het blog wil een wegwijzer in de jeugdliteratuur zijn en waan van wijs onderscheiden.
Ik bespreek boeken voor alle leeftijden. De leeftijdsindeling op Waan en Wijs is een indicatie, kinderen passen nu eenmaal niet in afgepaste hokjes. Sterren, ballen of rapportcijfers zal je op Waan en Wijs niet vinden, die gaan namelijk al snel een eigen leven leiden zonder dat duidelijk is waar die waardering op stoelt.
Op de homepagina van Waan en Wijs wordt aan enkele categorie├źn extra aandacht besteed. Onder het kopje thema wordt verwezen naar boeken die gaan over dood en rouwverwerking, gedichtenbundels en klassiekers in de jeugdliteratuur. Onder In het zonnetje zijn alle besproken boeken te vinden van twee grootheden van de Nederlandse kinderliteratuur : Annie M.G. Schmidt en Paul Biegel.
Onder Pabo-leeslijst staat een uitgebreide lijst met recente boeken (alles op de lijst is in druk) samengesteld voor pabostudenten, maar ook geschikt voor ieder die wil kennismaken met de veelzijdigheid van de Nederlandstalige kinderliteratuur. Omdat de lijst voor pabostudenten is gemaakt zijn er alleen boeken op te vinden voor de leeftijdscategorie 4-12 jaar.

Tot slot nog wat informatie over mijzelf.
Ik studeerde orthopedagogiek en een aantal jaar cultuurwetenschap. Ik werkte als orthopedagoog onder andere in de kinderopvang, de pleegzorg en met verstandelijk gehandicapten. Ik ben moeder van drie kinderen, die inmiddels volwassen zijn.
Ik ben gek op voorlezen en lees voor aan kinderen van alle leeftijden. Extra leuk vind ik interactief voorlezen bijvoorbeeld aan kinderen met een taalachterstand. Inmiddels heb ik zo’n 5000 uur voorleeservaring.
Ik ben gastdocent jeugdliteratuur aan de Hogeschool in Leiden waar ik mijn kennis over jeugdliteratuur overdraag aan de studenten van de flexibele deeltijdopleiding. Ik 2018 en 2020 had ik zitting in de jury van de Jenny Smelik/IBBY-prijs . Deze prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.
In 2019 had ik zitting in de selectiecommissie voor de Nederlandse inzending voor de Biennial of Illustrations Bratislava (BIB), een internationale tentoonstelling voor kinderboekenillustraties, waar voorafgaand aan de tentoonstelling een internationale jury het ingezonden werk beoordeelt.
Vanaf 2022 heb ik zitting in de Griffeljury.  

De inhoud van Waan en Wijs wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.