Over leven en dood. Een boek voor jongeren over afscheid nemen en loslaten - Marja Baseler


                                          

De dood van een dierbare in het leven van jongeren is het onderwerp van dit bijzondere boek. Jaarlijks verliezen meer dan 7000 kinderen of jongeren in Nederland een familielid of een andere naaste. Het verlies van iemand die dicht bij je stond is voor iedereen afschuwelijk en heeft vaak een blijvende impact. In dit boek gaat de schrijfster specifiek in wat dit verlies voor jongeren betekent. Hoe gaan zij om met afscheid nemen en loslaten?

Getroffen worden door een groot verlies in de puberteit vraagt om een specifieke ondersteuning. Het is immers een leeftijdperiode waarin de focus op de toekomst gericht is, de jongere is bezig zich los te maken van thuis. Het is een periode waarin sowieso veel verandert in het leven: een andere school, nieuwe vrienden, een relatie, een baantje enz. En ook is het de leeftijdsfase waarin je niet graag wilt opvallen.
Jongeren laten vaak moeilijk zien wat ze voelen, ze sluiten zich snel af en moeten hun eigen manier vinden om hun emoties naar buiten te brengen.
Omdat jongeren op een andere manier rouwen dan volwassenen en kinderen schreef Marja Baseler speciaal voor hen dit boek.

In het boek komen zowel praktische zaken als emotionele zaken aan de orde. Baseler omschrijft welke emoties er kunnen zijn na het overlijden en geeft tips hoe daar mee om te gaan. Meer specifiek schrijft ze over het rouwen binnen het gezin en bespreekt hoe het is om iemand te verliezen aan een ongeneeslijke ziekte of aan een plotselinge onverwachte dood. Ze geeft veel tips hoe de jongeren kunnen omgaan met de ziekte van een geliefd persoon.
Naast informatie en tips over het rouwen geeft Baseler informatie over praktische zaken rond een overlijden, over de uitvaart bijvoorbeeld. Ze bespreekt onder andere wat de jongere zelf kan bijdragen aan een goed verloop hiervan en hoe belangrijk dat is.
Het boek sluit af met verwijzingen naar ´handige websites en adressen´.

De vormgeving van het boek is speels. De hoofdtekst wordt omringd door lijstjes met tips, of een inzet met extra informatie. Er zijn ook uitspraken van jongeren in de tekst opgenomen. De lay-out is hier en daar wat rommelig, maar de lijstjes met tips springen er goed uit. Het boek nodigt uit om erin te bladeren en de stukjes te lezen waar je op dat moment behoefte aan hebt.

Marja Baseler heeft een toegankelijk en praktisch boek geschreven over afscheid nemen en loslaten. Dit boek zal voor velen wat steun kunnen geven in een moeilijke periode. Ook een aanrader voor mensen die met jongeren werken!

Over leven en dood
Een boek voor jongeren over afscheid nemen en loslaten
Marja Baseler
Moon, 2010