één gedicht is nooit genoeg - Mia Goes (samenstelling)

 

Plint is een bijzondere uitgeverij die in allerlei vormen gedichten uitgeeft. Zij koppelen die gedichten aan het werk van beeldend kunstenaars en illustratoren. Dat de uitkomst daarvan niet altijd een boek hoeft te zijn laat hun uitgebreide assortiment zien. Tekst en beeld staan onder andere op kaarten, kalenders, posters, kussenslopen, zadelhoesjes en servies. Maar het kan ook in een boek. 

één gedicht is nooit genoeg is een bijzonder fraai uitgegeven boek -´voor kinderen van 6 tot 106’- waarin (bijna) 100 poëzieposters zijn samengebracht. Ieder gedicht krijgt twee pagina´s. Links onderaan staan altijd de namen van de dichter en de kunstenaar en bovenaan de pagina staat het thema waaronder het gedicht valt. 
De illustraties bij de gedichten hebben ieder een eigen stijl en ze zijn heel verschillend. Sommige zijn uitbundig en kleurrijk, andere zijn sober en subtiel. Meestal geeft de rechterpagina de illustrator genoeg ruimte, maar er zijn er ook die eveneens (delen) van de linkerpagina gebruiken. Ondanks deze diversiteit oogt het boek door zijn doordachte vormgeving als een eenheid. Ook de informatie om de gedichten heen, zoals een overzicht van de hoofdstukken, een overzicht van de dichters en de kunstenaars, de inhoudsopgave en een trefwoordenregister is overzichtelijk en aantrekkelijk vormgegeven. In dit boek is aan alle bladzijden evenveel zorg besteed, tot en met de verwijzing naar de auteursrechten aan toe. 

Bij de dichters komen we veel bekende namen tegen: Edward van de Vendel, Annie M.G. Schmidt, Willem Wilmink, Hans en Monique Hagen en Joke van Leeuwen bijvoorbeeld. Maar ook is er een gedicht van de bijna vergeten kinderboekenschrijfster Lea Smulders of van dichters die vooral bekend zijn van hun poëzie voor volwassenen zoals Jules Deelder. Dat dit boek niet is bedoeld als een canonbepalend overzicht van de kinderpoëzie blijkt uit het ontbreken van enkele grote namen, zoals Han Hoekstra of Ted van Lieshout. 
Het boek kent diverse hoofdstukken die thematisch zijn geordend. De thema´s zijn ontleend aan dichtregels. Het levert hoofdstukken op met titels als boeken gaan altijd precies zo vlug als ikom zo te kunnen kijkenof me sokke sakke so. De samenstellers beschrijven wat we per thema kunnen verwachten. Bijvoorbeeld bij het thema wie kende groot verlangen  vinden we gedichten over ´niet bang zijn, heel zacht zeggen dat iemand terug moet komen, betere raad, een feestneus die goed van pas komt en dansen tot je de tijd vergeet´. 

Het is erg leuk om te zien wat de diverse kunstenaars toevoegen aan de tekst, vooral als daarbij van het vertrouwde wordt afgeweken. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het gedicht De regenworm en zijn moeder van Annie M.G.Schmidt. Nu niet met een illustratie van  Wim Bijmoer of Fiep Westendorp maar eentje in de eigenzinnige stijl van Joshua van Iersel. Of Gup van Edward van de Vendel zonder het zwarte hondje van Fleur van der Weel, maar met de bijzondere letters van Mieke Driessen. Verrassend is ook de combinatie tussen de Hagens en Beerd van Stokkum. Niet alle bekende combinaties zijn doorbroken, zo is bij een gedicht van Wim Hofman zijn eigen illustratie gehandhaafd. 

één gedicht is nooit genoeg is een prachtig kijk-lees en bladerboek voor een groot publiek. Een boek waar altijd iets in te ontdekken valt zowel in de tekst als in de illustraties. Een boek dat een leven lang meegaat. 

één gedicht is nooit genoeg 
Samenstelling Mia Goes 


Plint, 2015