Die zomer met Jente - Enne Koens

‘Zijn we vriendinnen?’ vroeg ik aan Jente een week nadat ik haar voor het eerst ontmoet had.
We lagen op onze rug in de kuil en aten de aardbeien die ik had meegenomen.
‘Ik wel met jou,’ zei ze, en ze keek me verwachtingsvol aan.
‘Ik ook met jou,’ zei ik blij. Dus ik had een nieuwe vriendin. Maar geen beste, dacht ik er snel bij, want dat kon niet. Ik miste Zoë elke dag, maar zodra de bel door de lege gang galmde en ik voor Jente de deur opendeed, vergat ik haar.
Met Jente was alles anders.’


Tienjarige Marie verhuist samen met haar ouders zeer tegen haar zin naar een nieuwbouwwijk, ver weg van haar beste vriendin Zoë waarmee ze al bijna haar hele leven bevriend is. Het is vakantie en het is saai in de nieuwe omgeving. Tot Jente Maries leven( letterlijk) komt binnenvallen. Met de onstuimige ongeremde Jente is het nooit saai. Jente heeft altijd wel een spannend plan, zoals het achtervolgen van de jongens uit de wijk, de bouwplaats onderzoeken of te vragen of ze het hondje van een buurvrouw mogen uitlaten. Maar Jente is ook onberekenbaar, ze houdt weinig rekening met anderen en ze kan heel dwingend zijn.

Enne Koens heeft in Die zomer met Jente een boeiende analyse geschreven over verschillende aspecten van vriendschap. Noodgedwongen moet Marie, die de verteller van het verhaal is, haar vertrouwde vriendschap loslaten en een nieuwe ‘beste vriendin’ zoeken. Ze heeft het er moeilijk mee. Ze worstelt niet alleen met de vraag of Jente in aanmerking komt haar nieuwe beste vriendin te worden, ze vraagt zich ook af of ze daarmee Zoë niet verraadt. Gelukkig kan Marie altijd terugvallen op haar ouders, vooral haar vader, die veel begrijpen en goede raad geven.
     Koens werkt het thema fraai uit. Zo beschrijft ze overtuigend wat Marie aantrekt in Jente en maakt ook helder waar de vriendschap wringt. Jente is een boeiend personage. Het is een meisje dat weinig inlevingsvermogen heeft en daar heeft niet alleen Marie last van. Waarschijnlijk is er wel ergens een etiket op het gedrag van Jente geplakt, maar daar gaat Koens aan voorbij; ze beschrijft uitsluitend wat er gebeurt en hoe Marie dat ervaart. Koens beschrijft niet alleen hoe nieuwe vriendschappen zich ontwikkelen, ze schrijft ook over de veranderende vriendschap met Zoë.
Koens laat in dit boek opnieuw haar sterke kanten van haar schrijverstalent zien. Zo beschrijft ze knap de sfeer van de nieuwe wijk tijdens de warme zomer en ook haar dialogen zijn weer sterk geschreven. Wat hierbij wel parten speelt is dat Marie een serieuze aard heeft en diep over de dingen nadenkt. Het is geen personage dat licht en humor in het verhaal brengt.

Het boek is met zorg uitgegeven en ziet er prachtig uit. Maartje Kuiper maakte de kaft en enkele illustraties. Kuiper laat elementen van de wijk in aanbouw zien in strakke composities. Overal in het boek duikt de kleur geel op, wellicht een verwijzing naar de ‘gele buurt’ waar Marie woont.

Die zomer met Jente is een goed geschreven serieus verhaal over verschillende aspecten van vriendschap.

Die zomer met Jente
Enne Koens(tekst) met illustraties van Maartje Kuiper

Luitingh-Sijthoff, 2019