De laatste jager - Davide Morosinotto


De laatste jager is het nieuwe boek van de Italiaanse meesterverteller Davide Morosinotto. Hij kreeg voor eerder werk een Vlag en Wimpel en een Zilveren Griffel. De boeken van Morosinotto nemen de lezer mee naar onbekende tijden en plaatsen. Deze keer speelt het verhaal zich 10.000 jaar geleden af in het gebied dat we tegenwoordig Florida noemen in de Verenigden Staten.

Zes kinderen zijn op jachtexpeditie als er een grote bosbrand uitbreekt. Zij verliezen daarbij hun familie en hun stam en moeten op zoek naar een nieuwe stam. Vijf kinderen zijn even oud en vier van hen zijn volgens de gebruiken van hun stam bijna volwassen. Deze vier hebben hun ‘gave ontdekt’ en dat is met een speciale ceremonie bevestigd. Zo kan de een prachtig verhalen vertellen, kan de ander goed touw maken, een van hen is een goede steenbewerker en weer een ander is goed in het maken van vuur. Alleen Roqi, de verteller van het verhaal, weet zijn gave nog niet en wordt daarom als een kind behandeld. Er is echter weinig ruimte voor Roqi om zichzelf te beklagen, de groep heeft elkaar hard nodig om te overleven. Tijdens de tocht ontdekt Roqi zijn speciale gave, een bijzondere gave waarmee hij niet onverdeeld gelukkig is.
De kinderen zijn pas echt volwassen als ze hebben deelgenomen aan de Grote Jacht, een jacht op een ‘dikhuid’. Maar dikhuiden zijn moeilijk te vinden en deze jacht kan alleen plaatsvinden in stamverband.

Ook in dit boek weet Morosinotto de lezer vanaf de eerste bladzijde te boeien. Hij schetst de omgeving door de ogen van verteller Roqi en gebruikt daarbij zelfverzonnen namen om de planten en dieren te beschrijven. Morosinotto heeft zich verdiept in de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen overleven en de beschrijvingen daarvan zijn soepel in het verhaal verwerkt. Nergens krijgt de lezer het gevoel een informatief boek te lezen.
De kinderen hebben genoeg vaardigheden om te overleven, maar ze zijn met te weinig om een winter door te kunnen komen. Dus zoeken ze naar mensen die hen zouden willen opnemen.
Roqi is duidelijk verbonden met zijn stamgenoten, maar er wordt ook gekibbeld en soms zelfs ruzie gemaakt. De lezer voelt mee met Roqi die zich onheus behandeld voelt omdat hij door zijn leeftijdsgenoten als een kind beschouwd wordt. Erger is dat sommigen denken dat hij de veroorzaker van alle rampspoed is omdat hij ‘de Vloek’ zou hebben.
Gevaar dreigt op iedere bladzijde en niet alle personages overleven dit. Dit maakt het verhaal indringend. Ook de beschrijvingen van het jagen zijn soms heftig; het is immers een strijd op leven en dood aan beide kanten.

Het verhaal is geïllustreerd met zwart-wittekeningen van Fabio Visintin. Het zijn realistische tekeningen waarin de natuur gedetailleerd wordt weergegeven. Daarentegen zijn de mensen meer schematisch getekend, waarbij lichaamshoudingen veel uitdrukken.

De laatste jager is een boeiend, spannend en heftig verhaal over vriendschap en overleven.

De laatste jager
Davide Morosinotto, vertaald door Pieter van der Drift en Manon Smits met illustraties van Fabio Visintin
Pelckmans, 2023

© Fabio Visintin