Ik zoek een woord - Hans & Monique Hagen

 

Woorden zijn het gereedschap van de dichter. In de bloemlezing Ik zoek een woord bundelden Hans en Monique Hagen 167 gedichten over taal. Vier jaar werkten ze eraan. Ze lazen ´karren vol poëzie voor jong en oud´ en maakten een mooie selectie voor iedereen van 9 tot 99 jaar. 

Dichters over taal blijkt een breed onderwerp. Zo zijn er dichters die het spelen met taal als uitgangspunt nemen en zich uitleven in tongtwisters en nieuwe woorden, bijvoorbeeld Jaap Bakker in het gedicht Knoop in de tong: ´Ik stakkel en hotter/Het is geen gehoor/Ik stuikel en stroddel en bruntel maar door/´. Marion van de Coolwijk maakte een gedicht zonder klinkers:´knnn w wrdn mkn zndr klnkrs? /knnn w vrhln schrvn zndr klnkrs?/ ls j dz tkst bgrpt.../ls j dz tkst knt lzn.../Dan wel!/ en Willem Wilmink verwerkte diverse dialecten in zijn gedicht: ´-In Appelschae en Grauningn/daer binn´n graute wauningn./ -Geef mij maar een rustieke steeg/ in onze sjoene stad Maastreech./ Joke van Leeuwen schrijft over verwarrende werkwoorden:´Lopen wordt liep,/ maar hopen niet hiep./Laten wordt liet,/maar praten niet priet./ Er veel gedichten opgenomen waarin het spelen met klanken voorop staat, ook enkele ´dadagedichten´ waaronder het bekende Oote en De Mus van Jan Hanlo. 
Woorden zijn natuurlijk meer dan klanken en ook dat komt aan de orde. De macht van het woord bijvoorbeeld in het gedicht Recht op vrije meningsuiting van Jan Boerstoel en ook het liefdesgedicht ontbreekt niet:´ik zoek een woord/ een heel nieuw woord/een woord dat niemand kent/ik zoek een woord/dat zeggen wil/ dat jij de liefste bent/ (Hans en Monique Hagen). 
De bundel is geïllustreerd door Deborah van der Schaaf die op zoek ging naar beelden die de woorden niet zouden overvleugelen´want de taal staat centraal´. Ze koos onder andere voor beeldgrapjes, zoals potloden die in de knoop zijn geraakt of een wc gemaakt van drukletters. Erg leuk zijn de ´gevonden voorwerpen´ tussen de pagina´s, waarvan er eentje bladzijden later het onderwerp van een gedicht blijkt te zijn. Naast de illustraties van Van der Schaaf zijn er ook grafische grapjes en cartoons over taal in het boek opgenomen. 

Ik zoek een woord is met recht een boek voor 9 tot 99, een boek dat nooit verveelt. Een boek dat in iedere klas naast de taalmethode zou moeten staan om kinderen naast taalvaardigheid ook liefde voor de taal aan te reiken. 

Ik zoek een woord 
Gekozen door Hans & Monique Hagen met illustraties van Deborah van der Schaaf

Querido, 2013