Stein Knap en het mysterie van de parallelle universums - Christopher Edge

                                                        

Na de uitvaartdienst voor zijn moeder die aan kanker overleed vraagt Stein aan zijn vader hoe de dominee kan weten dat zijn moeder nu in de hemel is. ‘Ik bedoel, geloof jij in de hemel?’ Steins vader begint over atomen en deeltjes. Niet zo vreemd want hij is een wetenschapper, evenals Steins overleden moeder. Steins vader vertelt dat er kwantumfysici zijn die denken dat er parallelle universums bestaan. De theorie is dat telkens als er in de wereld een keuze wordt gemaakt de wereld zich deelt. Zo ontstaan er aan de lopende band nieuwe parallelle werelden waar elke mogelijkheid ook daadwerkelijk plaats vindt. Stein bedenkt dat er dan ook een parallel universum moet zijn waar zijn moeder nog leeft en hij wil daar naartoe. Het kost wat moeite om uit te vinden hoe dat moet, maar door gebruik te maken van de speciale laptop van zijn moeder en een rotte banaan lukt het hem naar parallelle werelden te reizen. Hij vindt er zichzelf in verschillende versies, maar waar is zijn moeder?

Stein Knap en het mysterie van de parallelle universums is een originele uitwerking van een aantal veel voorkomende thema’s in de literatuur, zoals de vraag of een geliefd persoon na zijn of haar dood ‘nog ergens is’ of de opdracht om na het verlies van een dierbare een manier te vinden om daar mee om te gaan. De Britse schrijver Christopher Edge kiest een originele ingang om over deze thema’s te schrijven door rouwverwerking aan wetenschap te koppelen. Stein zoekt het niet in geloof of magie, maar wil door middel van logisch nadenken een mogelijkheid vinden om zijn moeder terug te zien. Voor de lezer betekent dit noodzakelijkerwijs een korte inleiding in de kwantummechanica. Het boek is echter geen verkapte cursus natuurkunde, hoofdthema blijft de rouwverwerking.
Tijdens de reis door diverse parallelle werelden maakt Stein van alles mee. Het verloopt allemaal niet zoals hij verwacht, maar toch helpen de ervaringen hem om uiteindelijk beter met het verlies van zijn moeder om te kunnen gaan. Hij komt tot de conclusie dat er geen vaste regels zijn die je volgt als je rouwt: ‘het enige wat je kunt doen is hopen dat je erdoorheen komt. Wel ontdekt hij dat het makkelijker is als je het niet alleen hoeft te doen en uiteindelijk brengt het verdriet Stein, zijn vader en zijn opa dichter bij elkaar.
Verdriet en rouw zijn geen vrolijke onderwerpen, maar Edge heeft geen zwaar en deprimerend boek geschreven. Stein, die de verteller van het verhaal is, is een nuchtere jongen die graag relativeert en daarin heel grappig kan zijn. Bovendien is het verhaal avontuurlijk, want ook de lezer is benieuwd wat Stein op zijn reis door de parallelle werelden allemaal zal tegenkomen. Edge heeft in zijn verhaal een mooie balans gevonden tussen wetenschappelijke informatie, het beschrijven van diep gevoeld verdriet en een avontuurlijke reis.
In Engeland is het boek genomineerd voor Carnegie Medal 2017, een prestigieuze Britse kinderboekenprijs.

Stein Knap en het mysterie van de parallelle universums is een avontuurlijk goed geschreven verhaal waar op lichte toon moeilijke thema’s besproken worden. Een mooi boek dat uitnodigt na te denken over wetenschap, over liefde, over vriendschap en over wat het leven de moeite waard maakt.

Stein Knap en het mysterie van de parallelle universums
Christopher Edge (vertaald door Nan Lenders)
Meis & Maas, 2017