Het kerstverhaal - Marianne Busser en Ron Schröder


Wil je aan kleuters het kerstverhaal vertellen dan is Het kerstverhaal van Marianne Busser en Ron Schröder een goede keus. De eerste druk van dit boekje verscheen in 1997 en het is nu weer opnieuw uitgegeven. De auteurs vertellen het verhaal vanuit het perspectief van Jozef en Maria. Het is een warm verhaal. Er wordt beschreven hoe zwaar de reis naar Bethlehem is maar de liefde tussen Maria en Jozef voert de boventoon. Jozef zorgt voor zijn vrouw en stelt haar (en daarmee de lezer) gerust.
De aankomende ouders weten dat ze een bijzonder kind zullen krijgen. ‘Een kind dat vrede ging brengen aan alle mensen. Dat hadden Jozef en Maria niet zelf bedacht: een engel had het Maria verteld. En hij had ook gezegd dat ze het kindje Jezus moesten noemen’. Het verhaal stopt na het bezoek van de herders aan het pasgeboren kind. Jozef gaat dan nog even naar buiten en ziet de ster boven de stal.
‘Ineens wist Jozef het zeker: er was iets bijzonders gebeurd die nacht. Iets heel bijzonders.’

De illustraties van Alex de Wolf weerspiegelen de warme toon van het verhaal, vooral in het kleurgebruik; aardetinten in combinatie met zachtgeel en groen geven het boek een bijzondere sfeer.

Het kerstverhaal
Marianne Busser & Ron Schröder met illustraties van Alex de Wolf
Van Holkema & Warendorf, 2019