Ons kasteel aan zee - Lucy Strange


Het eerste boek van Lucy Strange, Het geheim van het Nachtegaalbos, was een aangename kennismaking met deze Engelse schrijfster. Het boek werd in verschillende media positief besproken en de schrijfster werd onder andere geprezen om haar beeldende stijl. Ons kasteel aan zee is haar tweede boek en speelt zich af aan de zuidkust van Engeland aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
De verteller van het verhaal is de twaalfjarige Petra, die meestal Peet wordt genoemd. Ze woont met haar ouders en oudere zus in een huis naast de vuurtoren. Haar vader is de vuurtorenwachter. De toren staat bij een verraderlijke zandbank, de Wyrm. Volgens een oude legende huist daar een zeedraak die schepen doet vergaan. Op de klif staan vier oude stenen die volgens de legende van Wyrm de versteende dochters van zeelieden zijn. Voor Peet heeft de legende veel betekenis: ‘ Ik was voorbestemd om op een of andere manier een deel van die legende te worden.’
In 1939 wordt de oorlogsdreiging vanuit Duitsland duidelijk. Zo krijgt de vuurtoren een andere kleur, de familie moet schuilen in de kelder als er laagvliegende vliegtuigen overkomen, iedereen krijgt een gasmasker en er komt een Luchtbeschermingsdienst.
In het voorjaar van 1940 moet Peets moeder voor de rechtbank verschijnen omdat ze Duitse is. De rechtbank zal een uitspraak doen of ze een bedreiging voor Engeland vormt. Verschillende dorpsbewoners vinden een uitspraak van de rechter niet nodig, voor hun is het duidelijk dat zij meer weet over de brand in het dorpshuis en de doorgesneden telefoonkabels.
Er breken verwarrende tijden aan waarin Peet niet langer weet wie ze kan vertrouwen.

Ons kasteel aan zee in een bijzonder oorlogsverhaal. Het beschrijft gebeurtenissen die niet algemeen bekend zijn onder Nederlandse lezers. Bijvoorbeeld het interneren en zelfs deporteren van burgers uit vijandige landen, hoe de Engelse kust werd beveiligd en de rol van Engelse burgers met Nazisympathie├źn. In het verhaal speelt ook de spectaculaire redding van ruim 300.000 Britse militairen die vastzaten bij Duinkerken een rol.
De lezer beleeft de eerste oorlogsjaren door de ogen van Peet die worstelt met haar loyaliteit aan haar familie en vrienden. Wie is je echte vriend en wie is de verborgen vijand? Peet is er zelfs niet zeker van dat ze haar ouders en zus kan vertrouwen. Ook de lezer tast hier in het duister, pas op de laatste bladzijden van het verhaal wordt alles duidelijk.
Strange schrijft prachtig en erg beeldend. De bijzondere sfeer van een plaatsje aan de kust waar de zee altijd het zicht, het geluid en de geur bepaald weet ze in goedgekozen woorden te beschrijven. Ook de gevoelens en angsten beschrijft ze prachtig:

‘We waren altijd zo’n hecht gezin geweest, we hadden elkaar altijd vertrouwd, maar er hadden zich geheimen in de ruimten tussen ons gewurmd. En nu werden die geheimen koud en hard, als water dat bevriest in het gebarsten oppervlak van een steen, en begonnen ze ons uit elkaar te wrikken.'

Strange verwerkt in het verhaal elementen uit de legende van de Wyrm die zowel emoties als gebeurtenissen uit Petra’s leven spiegelen. Dat is mooi gedaan en het geeft het verhaal een diepere laag.

Ons kasteel aan zee is een spannend en goed geschreven verhaal dat de lezer tot de laatste bladzijde in de ban houdt. Een enerverende leeservaring die nog lang na siddert.


Ons kasteel aan zee
Lucy Strange, vertaald door Aleid van Eekelen-Benders
Gottmer, 2020