Monsterlijke microben - Marc Van Ranst en Geert Bouckaert


Midden in de coronacrises is een informatief boek over microben een goed idee. Monsterlijke microben met als ondertitel Alles over nuttige bacteriƫn en gemene virussen is een herdruk uit 2007. Professor Marc Van Ranst beantwoordt vragen over microben en Geert Bouckaert heeft dat zo aantrekkelijk mogelijk voor kinderen opgeschreven. Aan de oorspronkelijke uitgave is informatie over het coronavirus toegevoegd.

In vier hoofdstukken, die elk weer onderverdeeld zijn in vijf paragrafen, komt er veel aan de orde. Onder andere wat microben zijn, hoe ze zich verspreiden, hoe het zit met de griep en welke microben echt gevaarlijk zijn. Na ieder hoofdstuk kan de lezer zijn opgedane kennis testen. Het boek wordt afgesloten met vijf beschrijvingen van proefjes waarmee je zelf onderzoek naar microben kan doen.

Het onderwerp wordt grondig besproken, er is veel informatie in het boek verwerkt. De informatiedichtheid is hoog en dat maakt het boek niet voor ieder kind makkelijk om te lezen. Zo worden lastige begrippen die zijn uitgelegd in de rest van de tekst bekend verondersteld en dat vraagt om geconcentreerd lezen. Daarom doet het boek soms aan een schoolboek denken, inclusief proeftoets aan het einde van elk hoofdstuk.
Voor Nederlandse lezers zal hier en daar de Vlaamse oorsprong van het boek opvallen, bijvoorbeeld als er gesproken wordt over ‘windpokken’ of bij de aanbeveling ‘Blijf in uw kot!’
Gelukkig zijn er ook ook passages met een duidelijk uitleg inclusief verhelderende en leuke voorbeelden. Zo vergelijkt de schrijver parasieten met ‘mensen die onaangekondigd je huis binnen komen vallen en mee aan tafel schuiven’ en wordt de werking van antistoffen uitgelegd aan de hand van een groep ridders die ten strijde trekken.
Bij de herdruk is de oorspronkelijke tekst niet aangepast en dat geeft verwarring. Zo mogen we op bladzijde 36 nog in onze handen niezen.

Het boek staat vol met grappige tekeningen die aansluiten bij de tekst. Ze zijn vooral ingezet om het boek op te vrolijken, ze verduidelijken de tekst nauwelijks. Soms is dat jammer, vooral bij het laatste hoofdstuk waar verschillende proefopstellingen besproken worden.

Monsterlijke microben is een informatief boek voor kinderen die geen moeite hebben met begrijpend lezen. De informatie is grondig, interessant en eerlijk.

Monsterlijke microben
Professor Marc Van Ranst en Geert Boukaert met illustraties van Sebastiaan Van Doninck


Lannoo, aangepaste druk 2020