Het boek van Jongen - Catherine Gilbert Murdock
                                                     

Frankrijk, 1350. Het is een jubeljaar na een zware periode waarin de pest hard heeft toegeslagen. De geitenhoeder, een jongen met een bochel, is gespaard, maar velen zijn gestorven. De jongen wordt opgemerkt door een passerende pelgrim, Secundus, die hem in dienst neemt als zijn knecht. Secundus zoekt de zes relieken van Sint-Petrus om die naar het graf van de heilige in Rome te brengen. De jongen met de bochel, kortweg Jongen genoemd, moet hem daarbij helpen.

De Amerikaanse schrijfster Catherine Gilbert Murdock neemt de lezer mee naar de Middeleeuwen en dat doet ze heel overtuigend. Vanzelfsprekend speelt het geloof een belangrijke rol ‘Trying to understand the Middle Ages without religious faith is like trying to understand paint without color’ zegt de schrijfster hierover. Jongen is de verteller van het verhaal en zo wordt de middeleeuwse kijk op het leven op een natuurlijke manier in het verhaal verweven.
Jongen en Secundus zijn opmerkelijke personages, zoals hun namen al doen vermoeden. Jongen heeft bijvoorbeeld een bijzondere band met dieren, zij zoeken hem op en hij kan met ze praten. Ook hoeft Jongen niet te eten. Secundus weet dingen van heel lang geleden en hij heeft een sleutel die op alle sloten past: de sleutel van de hel. Het geeft het verhaal een magisch element dat sterk verbonden is met het katholieke geloof. De schrijfster werkt dit mooi uit en brengt zo de denkwereld van de veertiende eeuw dicht bij de lezer.
De zoektocht naar de relieken en vooral de manier waarop Secundus ze in zijn bezit krijgt is avontuurlijk. De reizigers komen oog in oog te staan met veel gevaren. De reis gaat door Frankrijk en Italië en een gedeelte wordt per schip afgelegd.
Murdock schrijft beeldend. In bijzinnen en met bijna terloops genoemde details schetst ze het tijdsbeeld. Prachtig beschrijft ze de verwoesting die de pest heeft achtergelaten zoals verwaarloosde velden, kuddes schapen die niet geschoren worden, ruïnes en rondtrekkende groepen mensen die alleen de wet van de sterkste kennen.

Het boek van Jongen is een mooi geschreven avontuurlijk verhaal dat de lezer met huid en haar de middeleeuwen in trekt.

Het boek van Jongen
Catherine Gilbert Murdock, vertaald door Esther Ottens
Querido, 2020