Het boek van Beatrice - Kate DiCamillo


De Amerikaanse schrijfster Kate DiCamillo (1964) heeft een divers oeuvre. Een van haar bekendste boeken is Desperaux (2005) dat werd verfilmd, een van haar mooiste boeken is De wonderbaarlijke reis van Edward Tulane (2006) en voor 12+ schreef ze een prachtige trilogie over de vriendinnen Raymie, Louise en Billie
Met Het boek van Beatrice slaat DiCamillo weer een ander weg in, die van het historische verhaal. Alhoewel we dat niet zeker weten, want de schrijfster laat het in het midden of het verhaal lang geleden gebeurde, of misschien nog moet gebeuren.

Op een dag als broeder Edik, een van de monniken van de orde van de Kronieken van Droefenis, de helse geit Answelica moet voeren vindt hij het dier in het stro met naast zich een meisje met blote bebloede voeten. Het meisje is ziek en ze is haar geheugen kwijt. Broeder Edik ontfermt zich over haar en al snel knapt ze op. Ze herinnert haar naam, Beatrice, en ook blijkt ze te kunnen lezen en schrijven. Dat is uitzonderlijk, want het is ten strengste verboden dat vrouwen deze vaardigheden beheersen.
Broeder Edik vermomt haar als jonge monnik voor haar veiligheid. Op een dag wordt Beatrice in haar vermomming geroepen voor een biecht van een stervende soldaat. Het verhaal van de soldaat is schokkend en triggert het geheugen van Beatrice. Ze moet vluchten en krijgt daarbij hulp van nieuwe vrienden: de duivelse geit, de vriendelijke broeder Edik, de weesjongen Jon Dory en een mysterieuze man die ze in het bos ontmoet.

Het boek van Beatrice is een sfeervol verhaal waarin een aantal heftige dingen gebeuren. Het
speelt in oorlogstijd en de hoofdpersonen verliezen mensen van wie ze houden. Het verlies van een dierbare raakt aan het persoonlijk leven van de schrijfster, die aan dit boek begon in 2009 vlak na het overlijden van haar moeder. Ze schreef het toen niet af, maar borg het manuscript op en schreef een heel ander verhaal, een vrolijk verhaal over een eekhoorn die opgezogen wordt door een stofzuiger en als superheld met een voorkeur voor po√ęzie uit het apparaat komt.
In 2017 pakte ze het verhaal over Beatrice weer op en rondde het af tijdens de covid-pandemie. Het boek is opgedragen aan haar moeder en dat is niet voor niets. DiCamillo vertelt in een interview dat haar moeder onvoorwaardelijk in haar geloofde en haar bijvoorbeeld leerde lezen waar onderwijzers dit al hadden opgegeven. Dit thema zien we terug in het verhaal waar Beatrice ondanks de wetten van het land leert lezen omdat haar moeder dat afdwingt. Daarnaast zien we ook het veel voorkomende thema uit DiCamillo’s werk dat liefde en vriendschap belangrijk zijn.
Het boek van Beatrice is een spannend verhaal waarin Beatrice ontdekt wat haar geschiedenis is en waarom ze gevaar loopt. Ze wordt omringd door vrienden die ook hun eigen verhaal hebben. DiCamillo verbindt deze verhalen soepel met het hoofdverhaal en weet zo moeiteloos de aandacht van de lezer vast te houden.
Een aantal beelden keren regelmatig terug waarin voorwerpen die met water te maken hebben een opvallende rol spelen en ook zijn er vaak beschrijvingen van ogen, bijvoorbeeld die van geit Answelica of het de oog van Broeder Edik dat alle kanten opkijkt. Of de lezer hier betekenis aan moeten hechten is de vraag. DiCamillo zegt in een interview dat ze begint met schrijven en dan kijkt waar ze uitkomt en dat ze zich niet bezighoudt met literaire gelaagdheid.
DiCamillo heeft een aantrekkelijke stijl, ze is een echte verhalenverteller. Humor heeft ze ook, ze heeft niet voor niks geit Answelica een belangrijke rol gegeven, een geit met tanden die de spiegel van haar ziel zijn: groot, scherp en weerbarstig.

Het boek van Beatrice is een avontuurlijk spannend verhaal met gedenkwaardige personages.

Het boek van Beatrice
Kate DiCamillo, vertaald door Harry Pallemans met illustraties van Sophie Blackall
Lannoo, 2022

© Sophie Blackall